Рефераты

Финансы деньги и налоги

Облік орендних операцій у орендодавця
Облік орендних операцій у орендодавця Міністерство освіти та науки України Національний університет водного господарства та природокористування Кафедра обліку і аудиту Реферат з дисципліни “Фінан...
Облік формування та зміни статутного капіталу господарських товариств
Облік формування та зміни статутного капіталу господарських товариств Вступ Без капіталу неможливо почати бізнес, адже навіть найменше підприємство вимагає певної суми, щоби зареєструвати його в...
Облік розрахунків з бюджетом за податками
Облік розрахунків з бюджетом за податками Міністерство освіти і науки України Харківський патентно-комп'ютерний коледж Курсова робота з бухгалтерського обліку на тему :«Облік розрахунків з бюджет...
Облигационные займы
Облигационные займы Контрольная работа по дисциплине «Инвестиции» ТЕМА: Облигационные займы Содержание 1. Понятие облигационного займа 2. Рынок корпоративных облигаций 3. Первичный рынок корпорат...
Обов’язкові платежі підприємств у державні цільові фонди
Обов’язкові платежі підприємств у державні цільові фонди 8 Вступ Система оподаткування -- це продукт діяльності держави, її важливий атрибут. Кожна держава формує свою систему оподат-кування з ур...
Обоснование потребности в инвестиционных ресурсах
Обоснование потребности в инвестиционных ресурсах 7 Федеральное агентство по образованию КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА по дисциплине: «Инвестиции» на тему: «Обоснование потребности в инвестиционных ресурсах...
Обращение ценных бумаг в Украине
Обращение ценных бумаг в Украине 3 МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УКРАИНЫ ТАВРИЧЕСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ.В.И. ВЕРНАДСКОГО Кафедра финансов и кредита Реферат На тему: ОБРАЩЕНИЕ ЦЕННЫХ Б...
Общая характеристика доходов бюджета
Общая характеристика доходов бюджета Содержание Введение 1 Характеристика доходов бюджета 2 Налоговые доходы 3 Неналоговые доходы 4 Доходы бюджетов разных уровней 4.1 Доходы федерального бюджета...
Общая характеристика финансовых потоков организации
Общая характеристика финансовых потоков организации Федеральное агентство по образованию Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Всероссийский заочный фин...
Оперативный анализ чистой прибыли и убытков при создании молодежной газеты
Оперативный анализ чистой прибыли и убытков при создании молодежной газеты - 2 - Министерство образования Российской Федерации Уфимский техникум экономики и права Специальность: 230103 А.И.С. пре...
Общие вопросы представления налоговой декларации
Общие вопросы представления налоговой декларации 15 ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ Содержание 1. Ф ормы представления деклараций 3 2. Отчетность на бумажном носителе 4 3. Отчетн...
Общие положения налогового права
Общие положения налогового права Общие положения налогового права 1. Налоги, их понятие и роль Вопросы правового регулирования налогообложения в настоящее время относятся к числу наиболее актуаль...
Общая характеристика налоговых проверок
Общая характеристика налоговых проверок 47 Общая характеристика налоговых проверок Осуществление налогового контроля в форме проведения налоговых проверок регламентируется положениями Общей части...
Первичный рынок ценных бумаг
Первичный рынок ценных бумаг Содержание Введение 1. Понятие первичного рынка ценных бумаг. Виды эмиссии 2. Процедура эмиссии ценных бумаг 3. Понятие и виды андеррайтинга Заключение Список использ...
Передача учаснику ТОВ нерухомост
Передача учаснику ТОВ нерухомост Передача учаснику ТОВ нерухомості Досить часто нас запитують, як краще з точки зору податкових наслідків та особливостей правового оформлення отримати учаснику у...
Перспективи оподаткування доходів фізичних осіб в Україні у розрізі Податкового кодексу 2010 року
Перспективи оподаткування доходів фізичних осіб в Україні у розрізі Податкового кодексу 2010 року перспективи оподаткування доходів фізичних осіб в україні у розрізі податкового кодексу 2010 року...
Пенсійний фонд України у м. Павлоград
Пенсійний фонд України у м. Павлоград ЗМІСТ Вступ Розділ 1. Загальна характеристика управління Пенсійного фонду України в м. Павлоград Розділ 2. Аналіз доходної частини бюджету Пенсійного фонду Р...
Перестрахование
Перестрахование 2 Содержание Введение 1. Перестрахование: его сущность, функции и роль 2. Формы перестрахования 3. Порядок финансовых расчетов 4. Методы перестрахования 5. Тенденции рынка перестр...
Пенсійна реформа в Україн
Пенсійна реформа в Україн 18 УКООПСПІЛКА Львівська комерційна академія Реферат На тему: «Пенсійна реформа в Україні» Виконав: Студент 262 групи Полівцев Дмитро Львів-2009 Зміст Вступ 1. Структура...
Пенсійний фонд України як фінансовий інститут
Пенсійний фонд України як фінансовий інститут 3 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Економіко-правничий інститут м.Чернівці Фінансово-юридичний факультет Кафедра фінансів ДИПЛОМНА РОБОТА НА ТЕМУ...
Підприємство як суб’єкт інвестиційної діяльност
Підприємство як суб’єкт інвестиційної діяльност 31 Підприємство як суб'єкт інвестиційної діяльності . ПЛАН Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні основи інвестиційної діяльності. 5 1.1 Сутність інвестиційн...
Паевые инвестиционные фонды
Паевые инвестиционные фонды Волжская государственная академия водного транспорта Кафедра экономики и менеджмента КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА по дисциплине: Рынок ценных бумаг на тему: «Паевые инвестиционн...
Паевые инвестиционные фонды: механизмы, преимущества, особенности
Паевые инвестиционные фонды: механизмы, преимущества, особенности 30 Московский государственный университет экономики статистики и информатики Институт: экономики и управления Кафедра: Инвестиций...
Паевые инвестиционные фонды в России
Паевые инвестиционные фонды в России СУРГУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО ЭКОНОМИКЕ НА ТЕМУ: «ПАЕВЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ФОНДЫ В РОССИИ» Выполнил: студент...
Особливості справляння ПДВ в деяких зарубіжних країнах
Особливості справляння ПДВ в деяких зарубіжних країнах ЗМІСТ ВСТУП Розділ 1. Податок на додану вартість в Україні 1.1 Теоретичні засади функціонування ПДВ 1.2 Принципи оподаткування ПДВ в Україні...
Оценка эффективности финансовых вложений
Оценка эффективности финансовых вложений 32 Аннотация В рамках данной работы приводятся основные принципы оценки эффективности финансовых вложений. Представлена методология оценки инвестиций. Пер...
Паевые инвестиционные фонды как форма коллективного инвестирования
Паевые инвестиционные фонды как форма коллективного инвестирования СОДЕРЖАНИЕ Введение 1 Сущность и основы деятельност и паевых инвестиционных фондов 1.1 Понятие, отличительные особенности и клас...
Определение валовой маржи
Определение валовой маржи Российский Государственный Гуманитарный Университет Контрольная работа по курсу: «Финансовый менеджмент» на тему: «Определение валовой маржи» Казань 2007 План Введение О...
Определение капитальных вложений
Определение капитальных вложений 21 Содержание Введение 1. Экономическая сущность задачи 2. Исходные данные 3. Метод динамического программирования 4. Метод полного перебора вариантов 5. Интуитив...
Определение инвестиционной стоимости ЗАО "Труд"
Определение инвестиционной стоимости ЗАО Труд Федеральное агентство по образованию Байкальский государственный университет экономики и права Кафедра Экономики и управления инвестициями и недвижим...
Определение потребности финансирования
Определение потребности финансирования 14 Содержание 1. Задание ………………………………………………………………....3 2.Теоретическая часть…………………………………………………….4 3. Расчетная часть………………………………………………………..15 4. Список исп...
Определение сумм акциза и НДС
Определение сумм акциза и НДС 13 Задачи по налогам, решения 1. Задача 1. Фирма, имеющая свидетельство на оптово-розничную реализацию нефтепродуктов, в феврале 2006 г. закупила у нефтеперерабатыва...
Оптимальный портфель ценных бумаг
Оптимальный портфель ценных бумаг 2 Федеральное агентство по образованию Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет Факультет предпринимательства и финансов Кафедра ф...
Оптимізація оподаткування на підприємств
Оптимізація оподаткування на підприємств ЗМІСТ Вступ Розділ I. Теоретичні засади оптимізації оподаткування 1.1 Поняття і сутність оптимізації оподаткування 1.2 Принципи оптимізації оподаткування...
Оптимизация бюджетных расходов при внедрении бюджетирования, ориентированного на результат
Оптимизация бюджетных расходов при внедрении бюджетирования, ориентированного на результат ОПТИМИЗАЦИЯ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ ПРИ ВНЕДРЕНИИ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ, ОРИЕНТИРОВАННОГО НА РЕЗУЛЬТАТ М.В.Самарина,...
Особенности формирования федерального бюджета
Особенности формирования федерального бюджета 18 1 МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГИЙ И УПРАВЛЕНИЯ Контрольная работа Наименование дисциплины: Бюджетная система РФ Тема: Особенност...
Оптимизация структуры капитала предприятия
Оптимизация структуры капитала предприятия Содержание Введение Глава 1. Оптимизация структуры капитала 1.1 Задачи оптимизации структуры капитала 1.2 Структура и принципы формирования капитала Гла...
Оценка эфективности инвестиционного проекта ЗАО "Сеть перевозных туалетов"
Оценка эфективности инвестиционного проекта ЗАО Сеть перевозных туалетов Федеральное агентство по образованию Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Сан...
Оптимизация финансовых потоков в здравоохранении
Оптимизация финансовых потоков в здравоохранении 75 СОДЕРЖАНИЕ Введение 1 Теоретические проблемы функционирования здравоохранения в системе национальной экономики 1.1 Здравоохранение как отрасль...
Оптимизация НДС
Оптимизация НДС 48 Министерство образования и науки РФ Пензенский государственный университет Кафедра: Бухгалтерский учет, налогообложение, аудит Реферат на тему: Оптимизация НДС Выполнила студен...
Оценка финансовых активов
Оценка финансовых активов 1. М етоды оценки финансовых активов 1 .1 Б азовая модель оценки финансовых активов Любой вид товара имеет множество характеристик: цена, степень соответствия моде, потр...
Оценка финансовой состоятельности проекта
Оценка финансовой состоятельности проекта 34 Оглавление Введение 3 1. Критерии коммерческой состоятельности инвестиционного проекта 6 2. Основные денежные потоки инвестиционного проекта 8 3. Пред...
Особистості та перспективи розвитку фондового ринку України
Особистості та перспективи розвитку фондового ринку України 23 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ Й НАУКИ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Кафедра міжнародної економіки та менеджменту зо...
Основы инвестиционной деятельности
Основы инвестиционной деятельности Министерство образования и науки Российской Федерации Федеральное агентство по образованию Государственное образовательное учреждение Высшего профессионального...
Організація і методика податкового контролю
Організація і методика податкового контролю Контрольна робота на тему : „Організація і методика податкового контролю” Студентки : 5курсу Заочної форми навчання Зі спеціальності 7.051061 Кривошапк...
Організація грошового обігу
Організація грошового обігу 18 Зміст Вступ 1. Технологія організації грошового обігу 2. Доходи та витрати населення як складові балансу та їх роль у визначенні грошового обігу Висновки Список вик...
Організація стягнення податкового боргу
Організація стягнення податкового боргу КОНТРОЛЬНА РОБОТА з дисципліни „Організація стягнення податкового боргу” ЗМІСТ ЗАВДАННЯ 1 Тести на тему:„ Податковий борг” 1.1 Тест 1.2 Тест 2 Тести на тем...
Організація діяльності державної податкової інспекції Святошинського району міста Києва
Організація діяльності державної податкової інспекції Святошинського району міста Києва Размещено на http://www.allbest.ru/ 94 ЗМІСТ ВСТУП 1. Організаційна структура ДПІ у Святошинському районі 2...
Организационно-технические аспекты налогового учета
Организационно-технические аспекты налогового учета 20 1. Организационно-технические аспекты налогового уче та Налоги представляют собой обязательные платежи, взимаемые государством с физических...
Организация бюджетного процесса
Организация бюджетного процесса 24 МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА И НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (МУБиНТ) Кафедра экономики и территориального управления...
Организация бюджетного процесса на местном уровне
Организация бюджетного процесса на местном уровне 13 МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УКРАИНЫ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ РЕФЕРАТ по дисциплине «Бюджетная система» на тему: Организация бюд...
Организация денежных расчетов на предприятии
Организация денежных расчетов на предприятии 27 2 Федеральное агентство по образованию Московский Государственный Университет Экономики Статистики и Информатики Курсовая работа по дисциплине «Фин...
Основные подходы к оценке бизнеса и общая характеристика методов оценки. Особенности оценки недвижимости
Основные подходы к оценке бизнеса и общая характеристика методов оценки. Особенности оценки недвижимости 25 Министерство образования и науки Российской Федерации Федеральное агентство по образова...
Организация денежного обращения в России
Организация денежного обращения в России 44 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ Федерального государственного образовательного учреждения Высшего профессионального образования СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ АК...
Оценка недвижимости: сферы применения и пути развития.
Оценка недвижимости: сферы применения и пути развития. 1 МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ФИЛИАЛ В Г. НАРО-ФОМИНСКЕ Допущен(а) к защите Директ...
Особенности формирования субфедеральной долговой политики на примере Удмуртской Республики
Особенности формирования субфедеральной долговой политики на примере Удмуртской Республики 3 Министерство образования и науки Российской Федерации Государственное образовательное учреждение высше...
Оценка объекта недвижимости
Оценка объекта недвижимости 8 Содержание 1. Исходные данные 2 2. Оценка земельного участка 5 3. Оценка объекта затратным методом 5 4. Оценка объекта по методу сравнения продаж 9 5. Оценка объекта...
Оценка финансово-хозяйственной деятельности автотранспортного предприятия
Оценка финансово-хозяйственной деятельности автотранспортного предприятия Реферат Дипломный проект: 98 страниц, рис., таблиц, 8 приложений, 45 источников. Объект проектирования - ОАО Евпаторийско...
Организация и совершенствование электронной формы декларирования
Организация и совершенствование электронной формы декларирования 2 СОДЕРЖАНИЕ Введение 2 1 Анализ системы управления в Управлении Федеральной налоговой службы по Московской области 4 1.1 Краткая...
Оценка основных фондов и налоги
Оценка основных фондов и налоги ОЦЕНКА ОСНОВНЫХ ФОНДОВ И НАЛОГИ. Анализ динамики отдельных налогов и факторов, влияющих на их размеры, важен для разработки мер по совершенствованию налоговой сист...
Оценка портфельного риска. Бюджетные индексы. Понятие бета-коэффициента
Оценка портфельного риска. Бюджетные индексы. Понятие бета-коэффициента 2 Министерство образования Российской Федерации Южно-Уральский государственный университет РЕФЕРАТ По дисциплине ФИНАНСОВЫЙ...
Основные понятия, применяемые в сфере инвестиционной деятельности
Основные понятия, применяемые в сфере инвестиционной деятельности Содержание 1Основные понятия, применяемые в сфере инвестиционной деятельности 2Задача Список использованных источников 1Основные...
Оценка налоговой политики государства на региональном уровне
Оценка налоговой политики государства на региональном уровне 122 122 Содержание Введение 1 Теоретические аспекты налоговой политики государства 1.1 Сущность налоговой политики 1.2 Нормативно-прав...
Организация работы и документирование деятельности пенсионного фонда "Благосостояние"
Организация работы и документирование деятельности пенсионного фонда Благосостояние 28 Введение На сегодняшний день основными направлениями деятельности НПФ «Благосостояние» являются обязательное...
Организация системы налогового менеджмента на предприятии
Организация системы налогового менеджмента на предприятии 2 Министерство образования и науки РФ ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ Новосибирский государственный технический университет РАСЧЕТНО...
Организация финансов социального центра
Организация финансов социального центра 33 Содержание Введение 1. Теоретические основы организации финансов в государственных предприятиях 1.1 Нормативно-правовое регулирование расходов государст...
Организация финансирования опытно-конструкторских и научно-исследовательских разработок
Организация финансирования опытно-конструкторских и научно-исследовательских разработок 3 Содержание Введение 1. Сущность и организация НИОКР в России 1.1 Содержание понятия НИОКР 1.2 Организация...
Органы налогового контроля
Органы налогового контроля 2 Ведение Правовое регулирование налогового контроля имеет особое значение в развитых странах по поводу сбалансированности налогообложения и поступления денежных средст...
Органы налоговой службы
Органы налоговой службы 8 Министерство науки и образования Украины Университет Экономики и Управления Реферат По дисциплине: Налоговая система На тему: Органы налоговой службы Выполнила: студентк...
Органы финансового контроля, их задачи и функции
Органы финансового контроля, их задачи и функции 2 РЕФЕРАТ Курсовая работа: 24 с., 1 рис., 12 источников. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ, ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ, ОРГАНЫ КОНТРОЛЯ, КООРДИНАЦИЯ КОНТРОЛЬН...
Орендні операц
Орендні операц 13 Орендні операції Оренда - це фінансово-комерційна операція з надання однією стороною-власником майна (орендодавачем) іншій стороні (орендарю) у тимчасове володіння та користуван...
Основи організації та роботи фондової біржі в Україн
Основи організації та роботи фондової біржі в Україн 18 МІНІСТЕРСТВО НАУКИ І ОСВІТИ УКРАЇНИ Реферат на тему: ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА РОБОТИ ФОНДОВОЇ БІРЖІ В УКРАЇНІ ПЛАН Вступ 1.Огляд поточного ста...
Основи фінансового аналізу
Основи фінансового аналізу 12 Практичне завдання Дати загальну оцінку фінансового стану конкретного підприємства за даними балансу. При цьому необхідно: 1. Побудувати порівняльний аналітичний бал...
Оценка действующего и ликвидирующегося предприятия
Оценка действующего и ликвидирующегося предприятия ГОУ ВПО ВСЕРОССИЙСКИЙ ЗАОЧНЫЙ ФИНАНСОВО - ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ КАФЕДРА ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА Контрольная работа по дисциплине: «Теория финан...
Оценка государственным посредником инвестиционной привлекательности предприятий – исполнителей контрактов в сфере военно-технического сотрудничества
Оценка государственным посредником инвестиционной привлекательности предприятий – исполнителей контрактов в сфере военно-технического сотрудничества 2 РОССИЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ ИМЕНИ Г.В....
Оценка и реализация инвестиционных проектов в сфере жилищно-коммунального хозяйства (на примере деятельности предприятий ЖКХ Красноселькупского района Ямало-Ненецкого автономного округа)
Оценка и реализация инвестиционных проектов в сфере жилищно-коммунального хозяйства (на примере деятельности предприятий ЖКХ Красноселькупского района Ямало-Ненецкого автономного округа) Содержан...
Оцінка методів аналітичної роботи приватного підприємства
Оцінка методів аналітичної роботи приватного підприємства МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА” ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ І МЕНЕДЖМЕНТУ КАФЕДРА ФІНАНСІВ ОЦ...
Оффшоры: основные понятия и преимущества
Оффшоры: основные понятия и преимущества 2 Оглавление Введение 1. Оффшоры 1.1 Понятие оффшоров 1.2 Преимущества оффшоров 2. Статистика по оффшорным компаниям, их связь с российским бизнесом и буд...
Оцінка інвестиційних проектів в умовах невизначеност
Оцінка інвестиційних проектів в умовах невизначеност 14 Вступ За умов сучасної української економіки проблема інвестиційних ризиків є особливо гострою через нестабільність податкового режиму, пад...
Оцінка економічної ефективності інноваційних проектів
Оцінка економічної ефективності інноваційних проектів 2 Реферат на тему: Оцінка економічної ефективності інноваційних проектів 1. Критерії для оцінки економічної ефективності Щоб виконати інновац...
Оцінка економічної ефективності інвестиційного проекту (на прикладі ВАТ "Дніпропетровський хлібозавод № 9")
Оцінка економічної ефективності інвестиційного проекту (на прикладі ВАТ Дніпропетровський хлібозавод № 9) Українська академія бізнесу та підприємництва Факультет__________________________________...
Оцінка ефективності інвестицій
Оцінка ефективності інвестицій 3 Зміст Вступ. 1. Метод розрахунку чистого наведеного ефекту 2. Метод розрахунку індексу рентабельності інвестицій 3. Метод розрахунку норми рентабельності інвестиц...
Открытие и ведение лицевых счетов распорядителей и получателей в органах Федерального казначейства
Открытие и ведение лицевых счетов распорядителей и получателей в органах Федерального казначейства СОДЕРЖАНИЕ ВВЕДЕНИЕ ГЛАВА 1. ПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ И ВЕДЕНИЯ ЛИЦЕВЫХ СЧЕТОВ В ОРГАНАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО КА...
Ответственность налогоплательщика и защита их прав
Ответственность налогоплательщика и защита их прав Содержание Введение 1. Ответственность за нарушение норм налогового законодательства 2. О новых правилах взыскания налоговых санкций 2.1 Вариант...
Особливості планування і порядку фінансування видатків бюджетів районів великих міст
Особливості планування і порядку фінансування видатків бюджетів районів великих міст 3 Особливості планування і порядку фінансування видатків бюджетів районів великих міст Для забезпечення потреб...
Особливості формування виручки від реалізації продукції в підприємствах комунальної власност
Особливості формування виручки від реалізації продукції в підприємствах комунальної власност Реферат на тему «Особливості формування виручки від реалізації продукції в підприємствах комунальної в...
Отчёт о движении денежных средств
Отчёт о движении денежных средств Работа по предмету на тему: Отчёт о движении денежных средств Составитель: ДJ-T-P-V-3 (finansijuhtimine) Содержание Введение 3 1.Если не знаешь куда плыть, 4 То...
Ответственность за нарушения налогового законодательства
Ответственность за нарушения налогового законодательства 27 КУРСОВАЯ РАБОТА по дисциплине « Финансовое право » Тема: « Ответственность за нарушения налогового з а кон о дательства. » Оглавление В...
Особливості функціонування фінансових ринків
Особливості функціонування фінансових ринків 23 ЗМІСТ 1. Основи функціонування фінансових ринків 2 1.1. Сутність і значення фінансового ринку 2 1.2. Функції фінансових ринків 5 1.3. Структура фін...
Основні форми впливу держави на соціально-економічний розвиток країни
Основні форми впливу держави на соціально-економічний розвиток країни 2 План 1. Основні форми впливу держави на соціально-економічний розвиток країни а) А дміністративно економічне регулювання б)...
Основные виды государственно-финансового контроля и органы, его осуществляющие
Основные виды государственно-финансового контроля и органы, его осуществляющие 4 Содержание. Введение Основные виды государственно-финансового контроля и органы его осуществляющие. Негосударствен...
Основные вопросы по курсу "Финансы предприятия"
Основные вопросы по курсу Финансы предприятия ДИСЦИПЛИНА «ФИНАНСЫ ОРГАНИЗАЦИЙ (ПРЕДПРИЯТИЙ)» 31. Финансы хозяйствующих субъектов, их функции и принципы организации Финансовые отношения предприяти...
Основные достоинства паевых инвестиционных фондов
Основные достоинства паевых инвестиционных фондов Оглавление Введение 1. Основные определения 2. Как работает ПИФ 2.1 Что такое «пай» 2.2 Как формируется цена пая? 2.3 Взаимодействие участников П...
Основные закономерности функционирования валютной системы РФ
Основные закономерности функционирования валютной системы РФ Введение Современная финансовая система представляет собой сложный механизм, с множеством составляющих его элементов, одним из которых...
Основные фонды предприятия
Основные фонды предприятия РЕФЕРАТ Основные фонды (основной капитал) предприятия СОДЕРЖАНИЕ 1. Сущность и экономическая роль основных фондов предприятия. 2. Оценка состояния основных фондов предп...
Основные факторы, влияющие на уровень и динамику цен. Таможенная пошлина
Основные факторы, влияющие на уровень и динамику цен. Таможенная пошлина 5 МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Государственное образовательное учреждение высшего профессионально...
Основные этапы инвестиционного проекта
Основные этапы инвестиционного проекта Основные этапы инвестиционного проекта: прединвестиционный, инвестиционный, эксплутационный Прежде чем рассматривать стадии реализации проекта, напомним, чт...
Основные характеристики облигаций и анализ их доходности
Основные характеристики облигаций и анализ их доходности 11 Российский государственный социальный университет Министерство образования и науки РФ Курсовая работа По предмету: Инвестиции На тему:...
Основы анализа и оценки эффективности инвестиционной деятельности предприятия
Основы анализа и оценки эффективности инвестиционной деятельности предприятия 97 Содержание Введение Глава 1. Теоретические основы анализа и оценки эффективности инвестиционной деятельности предп...
Особливості грошового обігу під час Першої світової війни
Особливості грошового обігу під час Першої світової війни Міністерство освіти і науки України Львівський національний університет імені Івана Франка Економічний факультет Доповідь на тему Особлив...
Особенности регулирования финансового рынка
Особенности регулирования финансового рынка Содержание Введение 1.Теоретические основы финансового рынка 1.1 Понятие финансовый рынок и его сущность 1.2 Функции финансового рынка 1.3 Виды ценных...
Основы международных налоговых отношений
Основы международных налоговых отношений Основы международных налоговых отношений Содержание Введение 1. Разграничение сфер внутреннего и международного налогообложения 2. Виды и формы международ...
Особенности правоотношений, возникающих в области государственного кредита
Особенности правоотношений, возникающих в области государственного кредита 16 Контрольная работа по дисциплине «Бюджетное право» ТЕМА: « Особенности правоотношений , возникающих в области государ...
Особенности развития финансовой системы в СССР на этапе "развитого социализма"
Особенности развития финансовой системы в СССР на этапе развитого социализма 2 Омский Государственный университет Реферат На тему: «Особенности развития финансовой системы в СССР на этапе «развит...
Особенности работы органов муниципального самоуправления
Особенности работы органов муниципального самоуправления 1 Содержание Введение 1. Общее понятие государственной и муниципальной службы 1.1 Государственная служба: понятие, признаки и значение 1.2...
Основы организации финансового менеджмента на предприятии
Основы организации финансового менеджмента на предприятии Содержание Введение Глава 1. Теоретические основы организации финансового менеджмента на предприятии 1.1 Сущность, содержание и формы про...
Особенности контрольно-счетных органов в субъектах РФ
Особенности контрольно-счетных органов в субъектах РФ 12 ФИЛИАЛ НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СТОЛИЧНАЯ ФИНАНСОВО-ГУМАНИТАРНАЯ АКАДЕМИЯ» в...
Особенности венчурного инвестирования в период международного финансового кризиса
Особенности венчурного инвестирования в период международного финансового кризиса СОДЕРЖАНИЕ Введение 1 Сущность венчурного инвестирования и его особенности в период международного кризиса 1.1 Су...
Особенности национального бюджета РФ на 2006 год
Особенности национального бюджета РФ на 2006 год 21 ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА Всероссийская государственная налоговая академия Реферат По дисциплине: «Бюджетная система» На тему: «Особенности...
Особенности организации венчурного финансирования инновационного предприятия
Особенности организации венчурного финансирования инновационного предприятия Введение На сегодняшний день перед Россией стоит задач экономического роста, который способен перевести экономику стра...
Особенности кредитного договора
Особенности кредитного договора Содержание Введение 1. Теоретические основы организации кредитного процесса 1.1 Понятие и правовая природа кредитного договора 2.1 Предмет и форма кредитного догов...
Особенности оценки отдельных видов активов: стоимость акций
Особенности оценки отдельных видов активов: стоимость акций НОУ ВПО «МОСКОВСКАЯ ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ АКАДЕМИЯ» (ОМСКИЙ ФИЛИАЛ) Специальность: Финансы и кредит Дисциплина: Оценочная деятельность...
Особенности организации финансов государственных унитарных предприятий (на примере ФГУП НИИ "Восход")
Особенности организации финансов государственных унитарных предприятий (на примере ФГУП НИИ Восход) СОДЕРЖАНИЕ Введение 1. Финансы государственных унитарных предприятий 1.1 Доходы и расходы госуд...

© 2010 Рефераты