Рефераты

Аналіз та удосконалення енергозберігаючих технологій заготівлі та зберігання кормів в СТОВ "Глуховецьке" Козятинського району Вінницької області

Аналіз та удосконалення енергозберігаючих технологій заготівлі та зберігання кормів в СТОВ "Глуховецьке" Козятинського району Вінницької області

Аналіз та удосконалення енергозберігаючих технологій заготівлі та зберігання кормів в СТОВ “Глуховецьке” Козятинського району Вінницької області

Реферат

Пояснювальна записка с.,в тому числслі 5 рис.,14 табл.., 18літературних джерел.

Метою роботи є удосконалення енергозберігаючих технологій заготівлі та зберігання кормів в СТОВ «Глуховецьке» Козятинського району області шляхом дослідження передових технологій і вибору отриманої технології для даного господарства.

Дослідження виконані на основі енергетичного аналізу запропонованих технологій.

В роботі досліджено енергетичну структуру затрат на вирощування силосу, сіна і комбікормів. На основі даних досліджень визначено коефіцієнти енергетичної ефективності Ке коефіцієнт екологічної ефективності Кее. Денні коефіцієнти дозволяють порівняти запропоновані технології і визначити яка більш доцільна з точки зору енергетичних затрат.

Удосконалені існуючі технології заготівлі і зберігання кормів в СТОВ «Глуховецьке» Козятинського району Вінницької області дозволить даному підприємству економити велику частину енергетичних затрат, а тобто мати певний економічний ефект.

Енергетичний ефект складає 31781363МДж.

Результати роботи рекомендовано впропаджувати в СТОВ «Глуховецьке».

Зміст

Вступ

1 Аналіз механізованих технологій заготівлі та зберігання кормів в СТОВ «Глуховецьке» Козятинського району Вінницької області

1.1 Кортка виробничо технологічна характеристика підприємства

1.2 Аналіз механізованих технологій заготівлі та зберігання силосу

1.3 Аналіз механізованих технологій заготівлі та зберігання сіна

1.4 Аналіз механізованих технологій заготівлі та зберігання комбікормів

2 Загальні моделі ведення енергозберігаючого сільського господарства на сучасному етапі розвитку агропромислового комплексу

3 Сучасний стан механізації кормовиробництва вУкраїні

3.1 Стан та перспективи розвитку кормовиробництва в Україні. Роль галузі в агропромисловому комплексі

3.2 Впровадження елементів нових енерго та ресурсозберігаючих технологій при заготівлі консервованих грубих і концентрованих кормів

4 Розрахунок механізованих енергозберігаючих технологій заготівлі і зберігання кормів в СТОВ «Глуховецьке» Козятинського району Вінницької області

4.1 Розрахунок механізованих енергозберігаючих технологій заготівлі і зберігання сіна

4.2 Розрахунок механізованих енергозберігаючих технологій заготівлі і зберігання силосу

4.3 Розрахунок механізованих енергозберігаючих технологій заготівлі і зберігання комбікормів

5 Розроблення екологічних заходів та заходів охорони праці в механізованому кормовиробництві

5.1 Екологічні заходи механізації кормовиробництва

5.1.1 Маловідходні і безвідходні технології. Види відходів у сільському виробництві

5.1.2 Мінімізація негативного впливу техніки

5.1.3 Впровадження точного землеробства

5.2 Техніка безпеки при механізованих технологіях заготівлі та зберігання кормів

5.2.1 Загальні вимоги безпеки до тракторів та сільськогосподарських машин

5.2.3 Умови безпечного виконання навантажувально-розвантажувальних робіт

5.2.4 Умови безпечного виконання транспортних робіт

Висновки

Рекомендації

Список використаної літератури

Вступ

Під час формування собівартості тваринницької та птахівницької продукції вартість кормів, якщо порівняти з іншими статтями витрат, займає домінуюче місце, тому найбільше зумовлює рівень конкурентоспроможності на ринку цих видів продукції. Про сказане свідчить частку вартості кормів (зерно фуражу, білкових і небілкових кормових компонентів тощо) у продукції тваринництва виробленій на сільськогосподарських підприємствах у 2007р. вона становила в операційних витратах 51,9 а в матеріальних - 69,2%. У господарствах населення, як свідчать матеріали анкетного обстеження, наведенні показники ще вищі.

Тому і виникає потреба у впровадженні механізованих енергозберігаючих технологій заготівлі і зберігання кормів.

Метою магістерської роботи є аналіз і удосконалення енергозберігаючих технологій заготівлі та зберігання кормів в СТОВ “Глуховецьке” Козятинського району Вінницької області.

Для досягнення поставленої мети необхідно було вирішити наступні основні задачі механізації.

1. Проаналізувати етапи кормо виробництва в Україні та досвід впровадження енергозберігаючих технологій.

2. Провести аналітичне дослідження уже впроваджених технологій які рекомендуються для впровадження.

3. Удосконалити енергозберігаючі технології заготівлі і зберігання кормів в даному господарстві.

Об'єктом дослідження в магістерській роботі є механізація процесів заготівлі і зберігання кормів.

Предметом дослідження є механізовані енергозберігаючі технології.

В роботі використовують аналітичні методи дослідження: аналіз, синтез, порівняння, систематизація, математичне моделювання.

В першому розділі проаналізовано і досліджено існуючі механізовані технології заготівлі і зберігання кормів в СТОВ “Глуховецьке” Козятинського району Вінницької області.

В другому розділі наведенні загальні моделі ведення енергозберігаючого сільського господарства на сучасному етапі розвитку агропромислового комплексу і зроблені висновки, щодо впровадження в господарстві однієї з моделі.

В третьому розділі проведений аналіз стану механізації нормовиробництва в Україні.

В четвертому розділі проведенні теоретичні дослідження сучасних енергозберігаючих технологій заготівлі і зберігання кормів. На основі досліджень були запропоновані енергозберігаючі технології.

1 Аналіз механізованих технологій заготівлі та зберігання кормів в СТОВ «Глуховецьке» Козятинського району Вінницької області

1.1 Коротка виробничо-технологічна характеристика підприємства

СТОВ “Глуховецьке” розташований в с.м.т. Глухівці Козятинського району Вінницької області. Ферма і МТП розташоване на окраїні селища. Найблища залізнична зупинка розташована за 100 м. від МТП, а залізнична станція за 6 км. Відстань до районного центра м. Козятин 12 км. до обласного центра м. Вінниці 65 км. Господарство має добре шляхове сполучення з районним і обласним центром. А також з усіма пунктами здачі с/г продукції.

Землі господарства знаходяться на рівнинній місцевості в грунтово-кліматичній зоні лісостепу. Середньорічна температура повітря становить +4,9 - 50с. Абсолютний максимум температури +400с, мінімальний - 340с. Вегетаційний період в середньому триває 265 днів. Середньорічна норма опадів 525-540 мм, але бувають відхилення від 245 до 770 мм. Найбільша кількість випадає в червні - липні 142-174 мм менше всього в 18-20мм.

В цілому кліматичні умови господарства придатні для вирощування всіх районованих с/г культур. Ґрунти господарства в основному чорноземи. Для того щоб вести успішну господарську діяльність на полях господарства треба раціонально використовувати земельні угіддя на основі наукового підходу до організації праці в господарстві створені хороші умови для правильного використання земельних угідь, структура яких представлена в таблиці 1.1 на 1.01.08

Таблиця 1.1 Динаміка земельних угідь

Площа га

2006

2007

2008(прогноз)

Загальна земельна площа

3165

3165

3165

Всього с/г угідь

2528

2523

2523

З них:

Орної землі

2271

2266

2270

Багаторічні насадження

176

176

176

Сінокоси (багаторічні трави)

19

9

8

Ставки і водосховища

62

62

62

Пасовища

-

10

7

Проводити аналіз таблиці 1.1 робимо висновок, що в СТОВ “Глуховецьке” найбільшу частку земельної площі займає рілля.

В господарстві надзвичайно розвинуте тваринництво, протягом останніх років воно займає одне з передових місць в районні. Чисельність стада ВРХ досягнуло в цьому році 2500 голів, а свиней 240. Надої на одну корову склали 3144 літри. Тому в даному господарстві особливу увагу слід приділяти нормо виробництву. Структура угідь на яких вирощуються корма наведені в таблиці 1.2

Таблиця 1.2 Динаміка земельних угідь на яких вирощують корм

Культура

Площа га

2006

2007

2008(прогноз)

Кукурудза на силос

400

350

380

Люцерна на сіно

184

198

200

Ячмінь фуражний

147

156

144

Також в господарстві для корму тварин використовуються побічна продукція деяких інших культур (жом, солома, гичка цукрових буряків).

Механізовані технології які застосовуються в СТОВ “Глуховецьке” для виробництва кормів не досконалі і потребують удосконалення.

1.2 Аналіз механізованих технологій заготівлі та зберігання силосу

В СТОВ «Глховецьке» кукурудзу на силос вирощують по інтенсивній технології. Технологічна карта вирощування кукурудзи на силос наведена в таблиці 1.3.

Таблиця 1.3. Технологічна карта вирощування кукурудзи на силос. Урожайність 28000 кг/га

Назва операції

Якісні та об'ємні показники

Склад МТП

Обслуговуючий персонал

Продуктивність

Витрати палива, кг

Затрати праці, люд. - год.

Трактор, автомобіль

С-г машинa

К-ть с-г маш. в агрегаті

Тракторист

Допо-міжний персонал

за год

за зміну

на 1 т.

на 1 га.

на 1 т.

на 1 га.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

Дискування

1 га

Т-150К

ЛДГ-15

1

1

-

8,4

58,8

-

2,5

-

0,12

2

Навантаження орг. добрив

30 т

Т-150

ПФП-2

1

1

-

80

560

0,173

5,2

0,06

0,19

3

Транспорт. і внесення орг. Добрив

30 т

Т-150К

ПРТ-10

1

1

-

20

140

1,0

30

0,05

1,58

4

Навантаження мін. добрив

0,8 т

ЮМЗ-6Л

ПЭ-0,8Б

1

1

-

60

420

0,133

0,11

0,014

0,1

5

Транспорт. і внесення мін. Добрив

1 га

МТЗ-80

МВУ-5

1

1

-

6,2

43,4

-

1,6

-

0,16

6

Оранка

1 га

Т-150К

ПЛН-5-35

1

1

-

1,5

10,5

-

13,66

-

0,67

7

Закриття вологи

1 га

Т-150

С-18А+БЗТС-1

1+18

1

-

10,3

72,1

-

1,4

-

0,1

8

Транспортування води

0,3 т

МТЗ-80

ЗЖВ-1,8

1

1

-

2,7

18,9

3,7

1,1

0,37

0,11

9

Приготування робочої рідини

0,3 т

МТЗ-80

АПЖ-12

1

1

1

6

42

1,67

0,5

0,33

0,1

10

Обприскування гербіцидом

1 га

МТЗ-80

ОП-2000

1

1

-

3,8

22,8

-

2,63

-

0,26

11

Боронування

1 га

Т-150

С-18А+БЗТС-1

1+18

1

-

10,3

72,1

-

1,4

-

0,1

12

Передпосівний обробіток

1 га

Т-150К

Європак

1

1

-

3,7

25,9

-

6,5

-

0,27

13

Транспорт. насіння і мін. добрив

0,15 т

МТЗ-80

2ПТС-4

1

1

-

6

42

1,33

0,2

0,167

0,03

14

Сівба

1 га

МТЗ-80

СУПН-8

1

1

1

2

14

-

5,0

-

1,0

Продовженя таблиці 1.3.

15

Досходове боронування

1 га

МТЗ-80

С-11У+ЗОР-0,7

1+6

1

-

4,2

29,4

-

2,4

-

0,4

16

Післясходове розпушування міжрядь

1 га

МТЗ-80

КРН-5,6

1

1

-

2,5

17,5

-

4,0

-

0,4

17

Транспортування води

0,3 т

МТЗ-80

ЗЖВ-1,8

1

1

-

2,7

18,9

3,7

1,1

0,37

0,11

18

Приготування робочої рідини

0,3 т

МТЗ-80

АПЖ-12

1

1

1

6

42

1,67

0,5

0,33

0,1

19

Обприскування гербіцидом

1 га

МТЗ-80

ОП-2000

1

1

-

3,8

22,8

-

2,63

-

0,26

20

Міжрядний обробіток

1 га

МТЗ-80

КРН-5,6

1

1

-

2,5

17,5

-

4,0

-

0,4

21

Підживлення рослин

1 га

МТЗ-80

КРН-5,6

1

1

-

2,5

17,5

-

4,0

-

0,4

22

Збирання на силос

1 га

КСК-100

-

-

1

-

1,3

9,1

-

5,7

-

1,769

23

Транспортування силос. маси

50 т

МТЗ-80

ПСВ-12,5

1

1

-

5

35

2

100

0,2

10

24

Трамбування силосної маси

50 т

Т-150

-

-

1

-

40

280

0,5

25

0,025

1,25

25

Прикривання маси

50 т

Д-606

-

-

1

-

50

350

2,0

10

0,02

1,0

 

Разом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

241,13

 

19,8

Для оцінки даної технології з точки зору енергетичних затрат необхідно провести енергетичний аналіз даної технології. Основним критерієм енергетичного аналізу є коефіцієнт енергетичної ефективності Ке який розраховують, як відношення енергії, що міститься в урожаї (Еу) до енергії (не поновлюваної) витраченого на його виробництво (Енп)

(1)

де - енергоємність урожаю МДж/га; (2)

ек - 16,39 МДж/кг - енергоємність 1кг сухої речовини кукурудзи на силос;

U-28000 кг/га - урожай кукурудзи;

КСР - 0,25 - середній вміст сухої речовини

(2)

Витрата не поновлюваної енергії при виробництві культури з розрахунку на 1га:

Енп= Еп+ Еее+ Ен+ Емд+ Еод+ Епц+ Евод+ Епл+ Емех (3)

де Еп - витрата енергії на паливо;

ВП= 241,13 кг/га - витрата палива;

еП=42,7 МДж/кг - енергетичний еквівалент дизельного палива.

Еее - витрати на електроенергію, Еее=0;

Ен - витрата енергії на насіння,

Ен=Нн•ен=150•17,6= 2640 МДж/кг (4)

Нн - 150 кг/га - норма висіву кукурудзи.

ен - 17,60 МДж/кг - енергетичний еквівалент насіння кукурудзи.

Емд - витрата енергії на мінеральні добрива,

Емд= Нмд•емд=1100•27,6=30360 МДж/кг (5)

Нмд=1100 кг/га - норма внесення мінерального добрива (кальцієва селітра).

емд=27,6 МДж/га - енергетичний еквівалент аміачної селітри.

Еод - витрата енергії на органічні добрива, Еод=0 МДж/га.

Еод =Нод • еод=30000 • 0,42=12600 МДж/га (6)

Нод =30000 кг/га - норма внесення органічних добрив

Епц - витрата енергії на пестецеди, Епц=0 МДж/га

Епц = Нпд • епд =314,9 • 10= 3149 МДж/га (7)

епд =314,9 МДж/кг - енергетичний еквівалент гербіциду

Нпд = 10кг/га - витрати пестициду

Евод - витрати енергії на воду

Евод =Нвод • евод = 2,3 • 0,3= 0,69 МДж/га (8)

евод = 2,3 МДж/м енергетичний еквівалент води;

Нвод = 0,3 м? /га - витрати води.

Епл - витрати енергії на працю людей

Епл = Зпл • епр = 19,8 • 60,8 =1203,84 МДж/га

Зпр =19,8 люд/га - затрати праці

епр = 60,8 МДж/люд.год. - енергетичний еквівалент людської праці

Емех - витрата енергії на використання техніки розраховується в залежності від продуктивності МТА.

(9)

Етр - енергоємність трактора:

Етр-МТЗ-80 = 76,8 МДж/год,

Етр-Т-150К = 183,1 МДж/год,

Етр-ЮМЗ-6Л = 76,5 МДж/год.

Етр-Т-150К = 169,5 МДж/год,

Езч - енергоємність зчіпки:

Езч С-18А=141,0 МДж/год

Езч С-11У=56,0 МДж/год

Есгм - енергоємність сільськогосподарських машин:

ЕЛДГ-15=301,2 МДж/год,

ЕПФП-2= 120,0 МДж/год,

ЕПРТ-10 = 315,3 МДж/год,

ЕПЭ-0,8Б = 115,2 МДж/год,

ЕМВЧ-5= 144,1 МДж/год,

ЕПЛН-5-35 = 28,8 МДж/год,

ЕБЗТС-1 = 4,3 МДж/год,

ЕАПЖ-12=44,7 МДж/год,

ЕЗЖВ-1,8= 60,4 МДж/год,

ЕОП-2000 = 376,4 МДж/год.

ЕЄвропак= 66,4 МДж/год,

Е2-ПТС-4 = 75,2 МДж/год,

ЕСУПН-8 = 120,5 МДж/год,

ЕЗОР-0,7=3,8 МДж/год,

ЕКРН-5,6= 66,3 МДж/год,

ЕД-606 = 167,3 МДж/год.

ЕПСВ-12,5= 66,3 МДж/год,

ЕКСК-100 = 748,9 МДж/год.

Витрати енергії на проведення сільськогосподарських операцій по вирощуванню кукурудзи на силос, враховуючи що для операцій продуктивність яких дана в і витрата матеріалу в т/га витрат енергії визначається за формулою.

(10)

Витрати не поновлюваної енергії будуть становити.

Енп =10296,25+2640+30360+12600+3149+0,69+1203,84+(57,65+1,56 +747,45+2,5+35,62+141,26+37,6+15,24+6,07119,26+67,43+2,3+98,65+37,04+ +57,24+576+ +1451+211,8+167,3)=64189,79 МДж/га

Тоді коефіцієнт енергетичної ефективності буде становити:

Так як Ке не більше 2, то дана технологія є не енергозберігаючою і має бути замінена на енергозберігаючу.

Розраховуємо також коефіцієнт екологічної ефективності

1.3 Аналіз механізованих технологій заготівлі та зберігання сіна

В СТОВ «Глуховецьке» сіно заготовляють способом пресування в тюки і зберігають дані тюки на території ферми в приміщенні. Механізована технологія заготівлі та зберігання сіна наведена в таблиці №1.4

Для того щоб оцінити доцільність даної механізованої технології необхідно визначити коефіцієнт енергетичної ефективності, який визначається за формулою

де - енергоємність 1кг.суої речовини люцерни на сіно

ек - 21.83 МДж/кг - енергоємність 1кг сухої речовини люцерни на сіно;

U- 2000кг/га - урожай люцерни;

КСР - 0.25 - середній вміст сухої речовини

Витрати не поновлюваної енергії при виробництві культури береться з формули

Енп= Еп+ Еее+ Ен+ Емд+ Еод+ Епц+ Евод+ Епл+ Емех

де Еп - витрата енергії на паливо;

ВП=83,77 кг/га - витрата палива;

еП=42,7 МДж/кг - енергетичний еквівалент дизельного палива.

Еее - витрати на електроенергію, Еее=0;

Ен - витрата енергії на насіння,

Таблиця №1.4. Технологічна карта вирощування люцерни на сіно

№ п/п

Назва операції

Якісні та об'ємні показники

Склад МТП

Обслуговуючий персонал

Продуктивність

Витрати палива, кг

Затрати праці, люд. - год.

Трактор, автомобіль

С-г машинa

К-ть с-г маш. в агрегаті

Тракторист

Допоміжний персонал

за год.

за зміну

на 1 т.

на 1 га.

на 1 т.

на 1 га.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

Дискування

1 га

Т-150К

БД-10

1

1

-

5,5

38,5

-

3,3

-

0,18

2

Навантаження мін. добрив

0,1 т

ЮМЗ-6Л

ПЭ-0,8Б

1

1

-

60

420

0,133

0,07

0,014

0,07

3

Транспорт. і внесення мін. добрив

1 га

МТЗ-80

МВУ-5

1

1

-

6,2

43,4

-

1,6

-

0,16

4

Оранка

1 га

Т-150К

ПЛН-5-35

1

1

-

1,1

7,7

-

16

-

0,91

5

Закриття вологи

1 га

Т-150

С-18А+БЗСС-1

1+18

1

-

10,3

72,1

-

1,4

-

0,1

6

Передпосівний обробіток

1 га

Т-150К

Європак

1

1

-

3,7

25,9

-

6,5

-

0,25

7

Сівба

1 га

МТЗ-80

СЗУ-3,6

1

1

-

2,2

15,4

-

4,5

-

0,45

8

Скошування

1 га

МТЗ-80

КПРН-3

1

1

-

1,2

8,4

-

8,3

-

0,83

9

Ворушіння

1 га

Т-25А

ГВК-6

1

1

-

2,5

17,5

-

4,0

-

0,25

10

Згрібання у валки

1 га

Т-25А

ГВК-6

1

1

-

2,5

17,5

-

4,0

-

0,25

11

Пресування

1 га

МТЗ-80

ПРП-1,6

1

1

-

0,6

4,2

-

16,6

-

1,67

12

Транспортування тюків

2 т

МТЗ-80

2ПТС-4

1

1

-

3

21

3,3

10,0

0,33

1,0

13

Скирдування тюків

2 т

ЮМЗ-6Л

ПФ-0,5

1

1

-

4

28

2,5

7,5

0,25

0,75

 

Всього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

83,77

 

6,87

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6


© 2010 Рефераты