Рефераты

Дипломная работа: Електропостачання металообробного цеху ВАТ "Завод ім. Фрунзе"

Дипломная работа: Електропостачання металообробного цеху ВАТ "Завод ім. Фрунзе"

ВСТУП

Забезпечення енергетичної безпеки України багато в чому залежить від ефективного управління паливно-енергетичним комплексом. З огляду на це нагальним питанням політики нашої держави є сьогодні відродження паливно-енергетичного комплексу країни й врахування загальних тенденцій розвитку паливно-енергетичних комплексів у державах світу при формуванні нової системи ресурсного забезпечення енергетики країни з мінімізацією і диверсифікацією закордонних поставок палива. Активізація процесів забезпечення власними енергоресурсами сприяє не тільки енергобезпеці й енергоефективності країни, а й енергозбереженню та екологічній гармонізації розвитку суспільного виробництва, що обумовлює актуальність дослідження окреслених питань, проблем і перспектив відродження паливно енергетичного комплексу України.

Економіко-організаційні питання розвитку паливно-енергетичного комплексу України, оптимізації енергозберігаючої політики, формування реальних паливно-енергетичних балансів на рівні держави, а також окремих регіонів, галузей розглядалися в дослідженнях вітчизняних та зарубіжних учених. Аналіз останніх розробок, присвячених проблемам розвитку паливно-енергетичного комплексу, забезпечення енергетичної безпеки країни свідчить, що однією з невирішених частин загальної проблеми є удосконалення організаційно-економічного механізму управління ресурсним забезпеченням енергетичної безпеки України, його ланок і елементів на основі виявлення передумов відродження паливно-енергетичного комплексу країни й обґрунтування напрямків його розвитку.

Важливою складовою енергетичного комплексу є електроенергетика, без якої неможливо уявити роботу будь-якого підприємства.

Задачею дипломного проекту є створення економічного, безпечного і надійного електропостачання металообробного цеху ВАТ «Завод ім. Фрунзе» з використанням сучасного устаткування.

1 СИЛОВЕ УСТАТКУВАННЯ

1.1 Характеристика цеху з визначенням категорії пожежно- і вибухонебезпечності

1.1.1 ВАТ «Завод ім. Фрунзе» виробляє перфорований лист для будівництва та дизайну, комплектуючі деталі для механізмів і обладнання різної складності, нестандартні корпусні металоконструкції, складні профілі високої точності, полотна ґратчасті для сільскогосподарських машин, сітки металеві для сантехніки, секції огородження, контейнери для сміття, металеві меблі тощо.

Левову долю у виробництві складає металообробка листового прокату. У дипломному проекті розглядаються інструментальна та ремонтно-механічна ділянки металообробного цеху. До складу інструментальної ділянки входять координатне відділення, відділення електроерозійної обробки, слюсарне та термічне відділення і лабораторія, які забезпечують виробництво якісним інструментом для виконання технологічних операцій.

Ремонтно-механічна ділянка укомплектована металорізальними верстатами різних груп: фрезерними, токарними, шліфувальними, свердлильними. Тут також встановлені преси гідравлічні та кривошипні. Перевезення вантажів здійснюють крани електричні та наземний електротранспорт.

Технологічне обладнання металообробного цеху, яке розглядається у дипломному проекті, розташоване на площі 1584 м2. Перелік технологічного устаткування приведений у таблиці 1.1 пояснювальної записки.

Виробничі процеси на ділянках належать до категорії «Д» і «Г» відповідно ОНТП 24-86, за ПУЕ - не категоруються, що дає підставу для вибору електроустаткування в цеху у загальнопромисловому виконанні.

Припливні і витяжні вентиляційні установки, що обслуговують виробництво, подають свіже повітря у робочі приміщення та видаляють пил від виконання шліфувальних і заточувальних операцій. Важливе значення для якісного виконання робіт має освітлення робочої зони, тому у цеху природне освітлення через віконні отвори доповнюється штучним – загальним та місцевим. Загальне штучне освітлення виконане за допомогою люмінесцентних ламп, місцеве на окремих робочих місцях - за допомогою ламп розжарювання.

За ступенем небезпеки ураження електричним струмом приміщення цеху відносяться до категорії особливо небезпечних із-за наявності струмопровідного пилу, струмопровідної підлоги та можливості одночасного доторкання людини до металоконструкцій, що поєднані з землею, та до корпусів електроустаткування, які випадково опинилися під напругою.

Переміщення вантажів на слюсарній дільниці та у термічному відділенні здійснюють крани опорні електричні, а на інструментальному та ремонтно-механічному ділянках – наземний електротранспорт – електрокари.

Таблиця 1.1 – Перелік технологічного устаткування

Позиц. познач. Найменування устаткування Рвст, кВт  Кількість, шт Прим.
Інструментальна ділянка
Координатне відділення
30 Верстат оброблювальний VE7/50HE 31,0 1
31 Верстат оброблювальний VE4 20,0 1
32 Верстат координатно-розточувальний A450 7,5 1
33 Верстат заточувальний настільний 1,6 1
34,35 Верстат координатно-розточувальний MP3K 4,0 2
36 Кран опорний електричний Q = 1,0 Tc 3,2 1
Відділення електроерозійної обробки
98 Верстат електроерозійний 15,0 1
99 Дистилятор 4,8 1
100 Верстат електроерозійний 21,0 1
Механічна ділянка
41 Пила ножовочна 8Б72К 1,7 1
43,44 Верстат поперечно-стругальний 7Д36 9,0 2
45 Верстат довбальний 7417 4,0 1
46 Правильно-відрізаний автомат 2,8 1
47 Прес ексцентриковий кривошипний 3,0 1
51 Верстат поздовжньо-стругальний 7Ф210 84,0 1
52 Барабан галтувальний 1,8 1
55 Верстат горизонтально-фрезерний 6Р82Ш 12,0 1
56 Верстат універсально-фрезерний F400 15,0 1
57 Верстат універсально-фрезерний F315Е 14,0 1
60,61 Верстат токарно-гвинторізний 16Б16КП 13,4 2
62 Верстат токарно-гвинторізний 1К62 12,6 1
72 Верстат плоскошліфувальний 3Д725 410 1
137 Стенд випробування абразивного інструменту 20,0 1
48 Верстат згинальний 3,0 1
Ремонтна ділянка
1 Верстат плоскошліфувальний ПШ-1 30,0 1
2 Верстат вертикально-фрезерний F400 15,0 1
3 Верстат поперечно-стругальний 7M36 7,5 1
4 Верстат зубофрезерний 5К32A 13,5 1
5 Верстат зубодовбальний 5M150П 26,0 1
9,10 Верстат токарно-гвинторізний 16К20П 25,7 2
11 Ножиці 3,0 1
12 Верстат відрізний 2,82 1
13 Верстат вертикально-свердлильний 2М125 2,32 1
14 Машина згинальна 3,5 1
15 Прес гідравлічний 4,0 1
16 Верстат радіально-свердлильний 2Л53У 3,0 1
40 Верстат радіально-свердлильний 2М55 8,0 1
42 Верстат фрезерно-відрізний 8Б66 7,0 1
70 Верстат круглошліфувальний А11/0-350 6,0 1
71 Верстат плоскошліфувальний 3Л722Д 30,0 1
73 Верстат внутрішньо шліфувальний 3А227П 7,0 1
76 Верстат шліфувальний 3М182 11,0 1
77 Верстат шліфувальний 3Е180 5,0 1
Слюсарне відділення
101 Верстат заточувальний 1,6 1
102 Верстат вертикально-свердлильний 2,32 1
103 Верстат універсально-фрезерний 3,12 1
104 Прес гідравлічний 2,0 1
105-111 Верстат настольно-свердлильний 2,8 7
113 Кран опорний електричний Q = 1 Tc 3,2 1
Термічне відділення
115 Електропіч камерна СНО-6х12х4/10 58,0 1
116 Електропіч камерна КН155 27,0 1
117 Електропіч камерна СНО-2х4х2/12,5 5,0 1
118 Електропіч шахтна ПН31 27,0 1
119 Електропіч шахтна СНОЛ 5,0 1
120 Прес гідравлічний 4,0 1
124 Точило настольне 1,0 1
125 Кран опорний Q = 1 Tc 3,2 1
Заточувальне відділення
90 Напівавтомат для заточування дискових пил 2,0 1
91 Верстат універсальний заточувальний 1,6 1
92 Верстат заточувальний 2,0 1
93,94 Верстат точильно-шліфувальний 3К634 3,0 2
95 Верстат заточувальний для алмазного заточування 1,6 1
Шліфувальне відділення
78 Пристосування для шліфування 1,6 1
79 Верстат плоско-шліфувальний 3Д711ВФ1 7,0 1
80 Верстат плоско-шліфувальний 3Г71 7,0 1
81 Верстат заточувальний 1,6 1
82 Верстат оптико-шліфувальний 395М 3,0 1
Зварювальне відділення
127 Випрямляч зварювальний 30,0 1
Вентустановки
П1,П2 Припливна венткамера 4,0 2
В1,В2 Витяжна вентустановка 4,0 2
В3 Витяжна установка 2,2 1
У1,1а У2,2а Повітряно-опалювальна завіса 2,2х2 2
А1чА6 Агрегат повітряно-опалювальний 6
Електропривод 0,75
Нагрівач 15,0

1.2  Визначення категорії надійності і вибір схеми силової мережі

Страницы: 1, 2, 3


© 2010 Рефераты