Рефераты

Курсовая работа: Дослідження впливу факторів маркетингового середовища на діяльність компанії "ТОВ "ДЮПОН УКРАЇНА" (Україна)" на ринку мембранних ізоляційних плівок України

Курсовая работа: Дослідження впливу факторів маркетингового середовища на діяльність компанії "ТОВ "ДЮПОН УКРАЇНА" (Україна)" на ринку мембранних ізоляційних плівок України

Міністерство освіти і науки України

Національний технічний університет України

“Київський політехнічний інститут”

Кафедра промислового маркетингу

Курсова робота з дисципліни Фундаментальний маркетинг на тему:

Дослідження впливу факторів маркетингового середовища на діяльність компанії “ТОВ «ДЮПОН УКРАЇНА» (Україна)” на ринку мембранних ізоляційних плівок України

Виконав роботу:

________________(ПІБ)

Група № ___________

Залікова книжка № _________

Підпис

Перевірив: __________________(ПІБ)

Дата

Підпис

Оцінка

Київ-2008 р.


Зміст

Вступ

Розділ 1. Аналіз діяльності компанії ТОВ «ДЮПОН УКРАЇНА» на ринку та аналіз її внутрішнього середовища

1.1. Діяльність підприємства на ринку мембранних ізоляційних плівок (МІП) України

1.2. Ринок МІП і його основні тенденції

1.3. Аналіз внутрішнього середовища підприємства

1.4. Аналіз товарного асортименту

1.5. Порівняльний аналіз техніко-економічних показників товарів

1.6. Три рівні товару

Розділ 2. Аналіз маркетингового середовища компанії ТОВ «ДЮПОН УКРАЇНА»

2.1. Аналіз макромаркетингового середовища

2.1.1. Аналіз політико-правового середовища

2.1.2. Аналіз економічного середовища

2.1.3. Аналіз демографічного середовища

2.1.4. Аналіз природного середовища

2.1.5. Аналіз науково-технічного середовища

2.1.6. Аналіз соціально-культурного середовища

2.2. Аналіз мікромаркетингового середовища

2.2.1. Споживачі

2.2.2. Конкуренція

2.2.3. Постачальники

2.2.4. Контактні аудиторії

2.3. Висновки по результатам аналізу маркетингового середовища

2.3.1. Зведені таблиці відносно факторів-загроз і факторів-можливостей

2.3.2. Найбільш вагомі загрози/можливості підприємства

2.3.4. Результати SWOT-аналізу

Розділ 3. Розробка рекомендацій щодо маркетингової стратегії компанії ТОВ «ДЮПОН УКРАЇНА»

3.1. Ринкова стратегія

3.1.1. Тип маркетингу і стратегія охоплення ринку

3.1.2. Ринкове позиціонування

3.1.3. Конкурентна стратегія

3.2. Продуктова стратегія

3.2.1. Товарна стратегія

3.2.2. Ціна

3.2.3. Збут

3.2.4. Просування

Висновки

Список використаної літератури


Вступ

Компанія Дюпон (DuPont), заснована в США в 1802 році, є однієї з найбільших у світі наукових і індустріальних транснаціональних корпорацій. Вона займає лідируюче положення у виробництві матеріалів з високими експлуатаційними характеристиками, хімікатів спеціального призначення й інших наукомістких напрямків. Щорічно Дюпон інвестує в наукові розробки більше 1 мільярда доларів.

З початком виробництва компанією Дюпон матеріалу Тайвек відкрилися нові обрії в області захисту й безпеки в широкому колі областей, включаючи захисний одяг, будівництво, поштові конверти, медичне упакування, графіку.

Мембранна ізоляційна плівка (МІП), зроблена з надтонких ниток поліетилену високої щільності у вигляді нетканого матеріалу під брендом Тайвек - це найкраще сполучення характеристик паперу, плівки й тканини в одному матеріалі. Цей унікальний баланс властивостей, який не можна знайти в жодному іншому матеріалі, робить Тайвек легким, але міцним; паропроникаючим, але стійким до проникнення води, хімічних реагентів і механічних впливів – стиранню, розриву, проколам. Крім того, Тайвек не виділяє волокнистого ворсу, непрозорий і має гладку поверхню.

Відкриття Тайвек відбулося у 1955р. при спостереженні появи білих пушинок поліетилену, що виходять із труби експериментальної установки в лабораторії Дюпон. В 1965р. розроблена листова структура матеріалу була зареєстрована під торговельною назвою Tyvek і у квітні 1967р. було почато його комерційне виробництво. Сучасні виробничі підприємства фірми Дюпон по випуску МІП Tyvek розташовані в Річмонді (США) та в Люксембурзі (Європа). В Україні та Росії фірма Дюпон (США) представлена спільними фірмами „Дюпон-Росія” та „Дюпон-Україна”, які є авторизованими ділерами по поставці та реалізації МІП Tyvek®, виробляємого європейським заводом фірми Дюпон, на територіях України та Росії.

На сьогоднішній день продукція спільної фірми та „Дюпон-Україна” займає до 6% ринку мембранних ізоляційних плівок в будівництві України, де беззаперечним лідером (65%) є чеська фірма JUTA ( будівельні плівки брендів JUTAFOL та JUTADACH). Окрім цього у 2008 – 2009 роках планується будівицтво власних заводів на Україні по випуску будівельних підкровельних ізоляційних плівок фірмами FOLIAREX (Польща) та ТОВ „Тандем Лтд” (Україна – Південна Корея).

Таким чином в умовах кризи 2008 року в будівельній галузі України, жорсткої і зростаючої конкуренції перед компанією ТОВ “Дюпон-Україна”(Україна) постала маркетингова управлінська проблема: збереження існуючої частки ринку, постійних клієнтів компанії шляхом виявлення сильних і слабких сторін по відношенню до головних конкурентів, а також впливу факторів маркетингового середовища.

Метою курсової роботи є укріплення конкурентних позицій підприємства шляхом коректування його продуктово-ринкової стратегії.

Об’єктом аналізу в даній курсовій роботі є ринок мембранних ізоляційних плівок для будівельної галузі України.

Суб’єктом аналізу виступає компанія ТОВ “Дюпон-Україна (Україна)”.

Предметом аналізу є вплив факторів маркетингового середовища на діяльність компанії ТОВ “Дюпон-Україна (Україна)” на ринку мембранних ізоляційних плівок для будівельної галузі України.

Основні задачі роботи:

Аналіз діяльності компанії ТОВ “Дюпон-Україна (Україна)” на ринку мембранних ізоляційних плівок для будівельної галузі України;

Виявлення впливу мікро- та макрофакторів на діяльність підприємства;

Виявлення сильних і слабких сторін по відношенню до конкурентів;

Розробка продуктово-ринкової стратегії;

Розробка висновків та рекомендацій.


Розділ 1. Аналіз діяльності компанії ТОВ «ДЮПОН УКРАЇНА» на ринку та аналіз її внутрішнього середовища

1.1 Діяльність підприємства на ринку мембранних ізоляційних плівок (МІП) України

Сучасні виробничі підприємства фірми Дюпон по випуску МІП Tyvek® розташовані в Річмонді (США) та в Люксембурзі (Європа). В Україні та Росії фірма Дюпон (США) представлена спільними фірмами „Дюпон-Росія” та „Дюпон-Україна”, які є авторизованими ділерами по поставці та реалізації МІП Tyvek®, виробляємого європейським заводом фірми Дюпон, на територіях України та Росії.

На сьогоднішній день продукція спільної фірми ТОВ „Дюпон-Україна” займає до 6% ринку дорогих та високоякісних супердифузійних мембранних ізоляційних плівок в будівництві України, де беззаперечним лідером (65%) є чеська фірма JUTA ( будівельні плівки брендів JUTAFOL та JUTADACH).

Сумарні світові характеристики фірми Дюпон (США):

1. Дохід за 2007: 29,4 мільярдів доларів США

2. Службовці: 60 000 в усьому світі

3. Присутність у світі: офіси в більш ніж 70 країнах в усьому світі

4. Наукові дослідження й розробки: Більше 40 лабораторій наукових досліджень і розробок і сервісних центрів у Сполучених Штатах, і більше 35 лабораторій в 11 країнах.

5. Рейтинг 500: 73 серед найбільших промислових/обслуговуючих корпорацій США.

6. Торговельні марки: До них ставляться DuPont Oval і DuPont™ ("Тор-говельні марки DuPont"); Pioneer® марка насінь, Teflon® фторполимеры, плівки, чохли для тканин, волокна й емульсійні фарби; Corian® тверді поверх-ні; Kevlar® високоміцний матеріал, і Tyvek® захисний матеріал.

Tyvek (Тайвек) - є торговельним брендом компанії DuPont (Дюпон).

В повністю інтегрованому технологічному процесі матеріал Tyvek (Тайвек) утвориться з безперервних і дуже тонких ниток 100% полиэтилена високої щільності, які безладно розташовуються у всіх напрямках. Після формування їхнього розчину ці нитки укладаються у вигляді вати на стрічку, що рухається, і надалі скріплюються разом під дією тепла й тиску без застосування яких-не-будь сполучних або наповнювачів. Шляхом варіювання швидкості укладання ниток і умов термосклеюваня фахівці Дюпон можуть проектувати аркушевий матеріал з м'якою або твердою структурою для різних потреб ринку.

Одним з найбільш популярних і широко відомих застосувань Tyvek (Тайвек) є будівельна індустрія, де цей матеріал використовується для зниження видатків на нагрівання й охолодження в будинку й забезпечує кращий захист проти проникнення води й вологи. Унікальні якості Tyvek (Тайвек) допомагають зупинити повітряні потоки через порожнини стін, утримувати потоки води й спонукувані вітром краплі дощу, і, нарешті, дозволяють повітряним парам виходити назовні від внутрішніх стін будинку. Результатом є більше комфортний, енергозберігаючий будинок з істотно меншою ймовірністю руйнування в результаті ефекту старіння.

Внаслідок своєї стійкості до вітру, воді й, у той же час, повітропроникності матеріал Tyvek (Тайвек) є ідеальним для виготовлення покриттів машин, човнів, автопричепів. Унікальна неткана структура Tyvek (Тайвек) захищає від кислотних дощів і соляних аерозолів, затримуючи більше води, ніж бавовняні, поліефірні або змішані покриття. Одночасно, можливість виводу водяних пар запобігає поява цвілі й гниття. Тому що Tyvek (Тайвек) не поглинає воду, він істотно легше, ніж інші покриття, навіть у мокрому стані. Tyvek (Тайвек) - це гарний захист від сонця, що зупиняє 98% небезпечних ультрафіолетових променів і не проникний абразивний пил і бруд, що дозволяє уникнути плям і помутніння поверхні.


1.2 Ринок МІП і його основні тенденції

Краса сучасної покрівлі радує око, розмаїтість дизайну будинків, їхніх фасадів і дахів часом притягає погляди й піднімає настрій. Однак, зовнішні покриття, що забезпечують естетику, часто не можуть забезпечити необхідного захисту внутрішніх приміщень будови від усіляких впливів шкідливих факторів навколишнього середовища. Щоб надійно відгородити житло від несприятливих зовнішніх впливів сьогодні існує безліч різноманітних спеціалізованих ізоляційних матеріалів. Класифікуються ці матеріали, насамперед, по тому фактору, впливу якого вони покликані протистояти, виділяють гідроізоляційні, досить розповсюджені тепло- і звукоізоляційні й, що рідше зустрічаються, пароізоляційні матеріали. Вони застосовуються фактично у всіх частинах будинку, від гідроізоляції фундаменту, до тепло й пароізоляції покрівельних і стельових покриттів. Вибір різних матеріалів на цьому ринку сьогодні дуже різноманітний і залежить, насамперед, від потреб і фінансових можливостей.

Гідроізоляцію й пароізоляцію застосовують для захисту покрівлі будинку і його стін від влучення вологи із зовнішньої сторони, протистояння утворенню конденсату в теплоизоляційних матеріалах, захисту від вітру й влучення пилу. Крім ізоляції дахів, незамінна вона й при захисті підвалу, основного фундаменту, житлових і підсобних приміщень цоколя.

Сучасний український ринок гідроізоляційних та пароізоляційних матеріалів представлений на 90% імпортною продукцією, перелік якої представлений в табл.1.1.


Таблиця 1.1

Основні бренди на ринку гідроізоляційних й пароізоляційні матеріалів в Україні

Бренд Основні характеристики виробника та продукції

Гидроизоляция кровля и изоляция изоляци кровли изоляционные материалы

Гідроізоляція ЮТА (Чехія)

Гідроізоляція й пароізоляція "JUTA" (ЮТА) розроблені для комплексного захисту будинків від вологи й конденсату. Їхнє застосування в будівництві дозволяє забезпечити комфортні умови проживання й збереження функціональних властивості утеплювача й конструкції будинку.

Гидроизоляция кровля и изоляция изоляци кровли изоляционные материалы

Гідроізоляція ФАКРО (Польша)

Компанія FAKRO - виробник гідроізоляції, представляє різноманітний асортимент гідроізоляційних і пароізоляційних плівок, створених для облаштованості покрівлі, мансарди й горища.

Гидроизоляция кровля и изоляция изоляци кровли изоляционные материалы

Гідроізоляція ISOVER (Іспанія)

ISOVER VARIO – гідроізоляція на основі поліаміду, використовувана як гідроізоляція й паробар’єра. Матеріал являє собою принципово новий тип ізоляції зі змінної паропропускной здатністю.

Гидроизоляция Tyvek / Тайвек гидроизоляция кровли пароизоляция кровли Tyvek / Тайвек материалы для гидроизоляции гидроизоляция крыши подкровельные пленки гидроизоляционные материалы Tyvek / Тайвек

Гідроізоляція Tayvek / ТАЙВЕК (США)

Tyvek® — це високотехнологичний мембранний матеріал, вироблений компанією Дюпон, що сполучає у собі міцність, захисні властивості й високу паропроницаємість. Унікальна неткана структура матеріалу забезпечує паропроницаємість і, одночасно, захисні властивості по всій поверхні полотна.

Гидроизоляция Изоспан

Гідроізоляція ИЗОСПАН (Россия)

Комплекс будівельних мембран Изоспан має широке застосування як подкровельна влагозахисна мембрана в утеплених покрівлях, а також для захисту утеплювача в конструкціях вентильованих фасадів із зовнішнім утепленням.

Гидроизоляция кровля и изоляция изоляци кровли изоляционные материалы

Гідроізоляція ТЕГОЛА (Італія)

Гідроізоляція цього виробника гарантує функціональність покрівлі, що означає здорову атмосферу у всьому будинку. Приміщення будуть відмінно ізольовані й захищені від будь-якого несприятливого впливу як зовнішніх, так і внутрішніх факторів.

Гидроизоляция кровля и изоляция изоляци кровли изоляционные материалы

Гідроізоляція ЕКОБИТ (Італія)

Самоклеящиеся гідроізоляційні й ізолюючі стрічки, захищені металевою фольгою.

Гидроизоляция кровли Braas, пароизоляция кровли

Гідроізоляція BRAAS / БРААС (Росія - Німеччина)

Гідроізоляція покрівлі Braas, пароізоляція покрівлі.


Прогнози експертів щодо збільшення обсягів продажів будівельної (підкровельної і фасадної) плівки в 2007 р. збулися, оператори пророкували 30%-ний ріст ринку цього року, а на ділі продажі збільшилися на 35-40%. Український ринок в 2007 р. спожив 45-50 млн кв.м підкровельной плівки в порівнянні з 30-32 млн кв.м в 2006 р.

Не секрет, що збільшення обсягу “плівкового” ринку прямо пов'язане з активізацією будівельних робіт, у тому числі й зведення індивідуального житла. Крім того, рік у рік підвищується культура будівництва. Приростає армія споживачів, що використовують у якості паро-, гідро- і вітроізоляції будівельну плівку замість руберойду й пергаміну. В структурі продажів частка продукції дорогого сегмента (так званих супердифузійних мембран) збільшилася у 2007 році у порівнянні з 2006 р., з 10-12% до 24-25%. Природно, скорочується частка продажів традиційних підкровельних матеріалів, таких як руберойд і пергамін. Ще одна причина приросту продажів мембран - будівельні компанії, що часто виступають у ролі постачальників, не ризикують мати справу з дешевим товаром. Краще використовувати якісний матеріал, що гарантує відсутність рекламацій від споживачів надалі.

У 2007 р. підкровельні матеріали (будівельна плівка й мембрана) подорожчали, з початку поточного 2008 року їхня вартість збільшилася ще на 5-12%. Більшою мірою це було пов'язане з коливанням курсу євровалюти. За словами операторів, найближчим часом будівельна плівка подорожчає ще на 5-10%. Причина - ріст цін на сировину (поліетиленовий гранулят). Залежно від країни походження ціна супердифузійних мембран коливається в межах 6-20 грн. за 1 кв.м, інших підкровельних матеріалів - 1, 7- 3,2 грн. за 1 кв.м.

Український ринок будівельної плівки ще не настільки розвинений, щоб у будівництві різних будинків використовувалися переважно дорогі супердифузійні мембрани. До цього часу ще є мінімум п'ять-шість років. Крім того, межа потенційної ємності вітчизняного ринку ще не досягнута. У найближчі три-чотири роки темпи росту будуть становити в середньому 25-30%. Частка ринку плівки дешевих південнокорейських плівок типу Silver на ринку ще досить істотна. Збільшення попиту на супердифузійні мембрани викликане тим, що її паропропускная здатність краще, ніж у звичайної будівельної плівки типу Silver. Внаслідок чого, в утепленій покрівлі вона охороняє утеплювач від намокання. Так, супердифузійні мембрани дорожче в 1, 5-2 рази, але щоб виключити проникнення вологи під покрівельну верству й пов'язані із цим додаткові роботи, споживачі всі частіше віддають перевагу їм.

Торговці й виробники сподіваються, що й 2008 р. не стане виключенням із правил і приріст продажів складе, як мінімум, 30%. На цьому тлі в найближчі два-три роки руберойд і пергамін будуть практично витиснуті з ринку паро-, гідро-, вітроизоляційних матеріалів. Особливо помітно буде збільшуватися частка продажів будівельної плівки класу “стандарт” і супердифузійних мембран.

Таблиця 1.2

Структура імпорту будівельної плівки різних фірм на будівельний ринок України у 2006 році

Виробник плівки

Обсяг поставок в м2

Питома вага в обсягах імпортув %

JUTA a.s 17 311 540 79,379
FATRA,A.S T 1 052 424 4,826
LENKO S.A 968 501 4,441
Мастерпласт Кфт 700 400 3,212
FOLIAREX SP.Z O.O 418 394 1,918
FDT Polska Technologie Dachow Plaskich Sp. z o.o 339 396 1,556
Metal Hungaria Holding Zrt 310 144 1,422
CEPLASTIK SL 166 812 0,765
FLAG S.P.A 80 640 0,370
Osrodek Badawczo-Rozwojowy Przemyslu Rafineryjnego w Plocku 73 264 0,336
Балтийос Браста 57 766 0,265
MARMA Polskie Folie Sp.z o.o 52 565 0,241
IKO Sales International n.v 52 020 0,239
FLAG DISTRIBUTION S.A 47 040 0,216
PRUSZYNSKI Sp.zo.o 45 797 0,210
TU-BIS 44 847 0,206
BJS Spolka z o.o 22 090 0,101
CB Sp.z o.o 18 612 0,085
HPI Polska Sp.z o.o 17 522 0,080
DU PONT DE NEMOURS S.a r.l 11 097 0,051
Икопал С.А 6 674 0,031
Шериф 3 366 0,015
Т.В.К.-Link 2 820 0,013
DISPOL 2 632 0,012
MURA GTM Sp z o.o 2 087 0,010
Владлєна 367 0,002

Таблиця 1.3

Структура марок і обсягів імпорту будівельної плівки різних фірм на будівельний ринок України у 2006 році

Поставщик

Марка

М2

КГ

USD

BJS Spolka z o.o ISOVER STOPAIR 22 090 2 350 7 191
CB Sp.z o.o COROTOP 18 612 1 980 11 714
CEPLASTIK SL LOGICROOF 166 812 17 746 47 852
DISPOL нельзя определить 2 632 280 517
DU PONT DE NEMOURS S.a r.l Tyvek 11 097 667 13 639
FATRA,A.S T FATRAFOL 1 011 252 121 280 333 212
FATRA,A.S T Fatrapar 41 172 4 380 11 102
FDT Polska Technologie Dachow Plaskich Sp. Z o.o RHENOFOL 339 396 36 106 96 211
FLAG DISTRIBUTION S.A FLAGON 47 040 79 970 231 200
FLAG S.P.A FLAGON 80 640 103 100 322 668
FOLIAREX SP.Z O.O Strotex 128 874 13 710 32 229
FOLIAREX SP.Z O.O Tutex 289 520 30 800 82 762
HPI Polska Sp.z o.o HAUS PROFI 17 522 1 864 14 241
IKO Sales International n.v нельзя определить 52 020 5 534 12 164
JUTA a.s JUTADACH 1 117 928 137 531 689 348
JUTA a.s JUTAFOL 16 193 612 1 581 646 4 334 442
LENKO S.A Lenko 968 501 120 359 327 269
MARMA Polskie Folie Sp.z o.o Dachowa 49 839 5 302 25 229
MARMA Polskie Folie Sp.z o.o MARMA 2 726 290 1 446
Metal Hungaria Holding Zrt RHENOFOL 310 144 32 994 88 628
MURA GTM Sp z o.o нельзя определить 2 087 222 905
Osrodek Badawczo-Rozwojowy Przemyslu Rafineryjnego w Plocku ANIIVIL 73 264 7 794 22 149
PRUSZYNSKI Sp.zo.o Lenko 18 471 1 995 7 045
PRUSZYNSKI Sp.zo.o Nonvoven 2 115 225 1 507
PRUSZYNSKI Sp.zo.o нельзя определить 25 211 2 682 16 614
TU-BIS нельзя определить 44 847 4 771 7 168
Балтийос Браста Daltex 9 870 1 050 5 560
Балтийос Браста JUTAFOL 1 306 128 676
Балтийос Браста Tyvek 46 590 2 885 37 395
Владлєна нельзя определить 367 39 270
Икопал С.А Monarperm 6 674 710 2 430
Мастерпласт Кфт ALUFLEX 8 400 840 3 945
Мастерпласт Кфт ISOFLEX 307 803 35 745 71 713
Мастерпласт Кфт MASTERFOL 384 197 40 872 86 933
Т.В.К.-Link нельзя определить 2 820 300 139
Шериф JUTAFOL 3 366 330 468
Загальний обсяг поставок по імпорту

1.3 Аналіз внутрішнього середовища підприємства

Форма власності та організації. Підприємство ТОВ “Дюпон – Україна” належить до колективної форми власності (згідно з законом України “Про власність”), є Товариством з обмеженою відповідальністю.

Організаційна структура. Підприємство має типову лінійно-функціональну організаційну структуру торгівельного представництва всесвітної компанії «Дюпон»(США» в іноземній державі.

Кадрова політика. Підприємство приймає на роботу як кваліфікованих спеціалістів зі стажем роботи, так і випускників ВНЗ (будівельних, економічних, технічних). Перевага надається енергійним, активним людям. Можливе активне просування в кар’єрному рості. На підприємстві діє програма заохочення: за віддану і наполегливу працю робітникам надаються премії і подарунки.

Система менеджменту і прийнятий стиль керівництва. На підприємстві ТОВ «Дюпон – Україна» сформувався демократичний стиль керівництва. Керівництво компанії прислухається до зауважень і побажань працівників. Підтримується ініціатива, нові ідеї збоку менеджерів. Компанія прагне забезпечити працівникам належні умови для роботи.

Система менеджменту – управління якістю продукції. Саме пропонування європейської якості покладене в основу діяльності представництва. Тому компанія виділяє значні кошти на удосконалення рекламування інноваційної технології виробництва мембранної ізоляційної плівки на заводах «Дюпон», впровадження останніх науково-технічних досягнень на рівні “Know-how”, адаптування продукції до умов сучасного ринку і вирішення екологічних проблем.

Виробничі потужності. На европейському заводі в Люксембурзі найсучасніше технологічне обладнання з максимальним обсягом виробництва 1 млн.м2 плівки на рік, яка поставляється споживачам європейських країн та країн СНД.

Сировина. До складу МІП входять наступні компоненти:

100 % поліетилен низького тиску, який поставляється з хімічних заводів у вигляді гранул;

Фінансові ресурси. До фінансових ресурсів підприємства ТОВ «Дюпон-Україна», яке працює як ділер – представництво компанії «Дюпон» належать власні активи, активи взяті в кредитно-фінансових установах та іноземні інвестиції. Більш детальна інформація є закритою.

Інтелектуальні ресурси. На підприємстві існує власний маркетинговий відділ, що займається розробкою політики збуту нової продукції компанії, надає виробничим підпрозділам компанії пропозиції по удосконаленню технічних показників уже існуючих товарів. До складу відділу входять досвідчені вчені, серед яких є 3 кандидати технічних наук.

Технологічні ресурси. На заводі компанії «Дюпон» в Люксембурзі використовується найсучасніша технологія виробництва будівельних паро- та гідроізоляційних плівок, яка включає використання новітньої техніки та розробок вчених науково-технічного відділу компанії. Більш детальна інформація є закритою.

Інформаційні ресурси. Компанія має широку базу даних щодо діяльності своїх конкурентів, постачальників, споживачів. Постійно проводить аналіз ринку мембранної ізоляційної плівки з метою виявлення нових тенденцій, потреб і розробки та впровадження нових товарів, які б їх задовольняли.

Трудові ресурси. Кількість працюючих в представництві близько 30 чоловік. В ТОВ “Дюпон-Україна” працюють молоді кваліфіковані спеціалісти, серед яких багато випускників будівельних вузів України. Середній вік працівників не перевищує 32 років. Над розробкою і впровадженням марокетингової торгової стратегії працюють вчені-маркетологи України, існує штат консультантів, які пройшли курс навчання в США.

1.4 Аналіз товарного асортименту

Tyvek® — це високотехнологічний мембранний матеріал, вироблений компанією Дюпон, що складається з мільйонів тонких безперервних волокон поліетилену низького тиску, отриманих методом надшвидкісного формування й скріплених під впливом температур. Унікальна неткана структура матеріалу забезпечує паропроникнення і, одночасно, захисні властивості по всій поверхні полотна (Рис.1.1).

Tyvek / Тайвек гидроизоляция кровли пароизоляция кровли Tyvek / Тайвек материалы для гидроизоляции гидроизоляция крыши подкровельные пленки гидроизоляционные материалы Tyvek / Тайвек

Рис.1.1. Структура матеріалу Tyvek® (при збільшенні в 200 разів)


Товарна номенклатура мембранних плівок Tyvek®, які представляє на ринку України компанія ТОВ „Дюпон- Україна” складається з основних наступних позицій:

1. Tyvek Soft - Одношаровий гідроізоляційний матеріал з високою ступінню паропроникнення, захищає від опадів і вітру. Можливе безпосереднє укладання на теплоізоляцію, застосування з елементами ізоляції в кроквах.

Призначений для гідроізоляції скатних покрівель, у тому числі мансардного типу.

2. Tyvek Solid - Одношаровий гідроізоляційний матеріал з високою ступінню паропроникнення, захищає від опадів і вітру. Можливе безпосереднє укладання на теплоізоляцію або решетування покрівлі. Додаткова міцність при незначному збільшенні ваги. Антирефлекторне покриття, можливе застосування з елементами ізоляції в кроквах.

Призначений для гідроізоляції скатних покрівель , у тому числі мансардного типу.

3. Tyvek Supro/ Tyvek Supro зі клеючою стрічкою - Особливо міцний гідроізоляційний матеріал з високим паропроникненням, захищає від опадів і вітру.

Можливе безпосереднє укладання на теплоізоляцію або решетування покрівлі. Можливе застосування з елементами ізоляції в кроквах. Призначений для гідроізоляції скатних покрівель і фасадів.

4. Tyvek Housewrap - Одношаровий вітрозахисний гідроізоляційний матеріал з високим паропроникненням. Можливе безпосереднє укладання на теплоізоляцію. Призначений для вітрозахисту й гідроізоляції стін і фасадів.

5. Tyvek VCL - Виключає ефект "парника", що є присутнім у мансардах, побудованих з використанням традиційної поліетиленової пароізоляції

Підтримується комфортний температурно-водний баланс усередині будинку. Захищає будинок від руйнування завдяки тому, що будівельна конструкція має можливість просихання усередину будинку. Виготовляється за унікальною технологією на заводі компанії DuPont у Люксембурзі .

Основні характеристики гідроізоляції Tyvek® Soft (технічна специфікація) наведені в табл..1.4 -1.7.

Таблиця 1.4

Гідроізоляція Tyvek® Soft (технічна специфікація)

Тип: Tyvek® Soft 1560B
Матеріал: нетканий матеріал з 100% ПЭ високої щільності
Маса:

60 г/м2

Вогнестійкість по DIN 4102: В2
Показник паропроницаемости Sd: (згідно DIN 52615) < 0,02 м
Водяний стовп (згідно DIN EN 20811): > 1,0 м
Відносне подовження при розриві: (согл. DIN ISO 1924-2, ГОСТ 2678-94) > 10%
Опір розриву (згідно DIN 53857-1): ок. 140 Н/5 див
Температурний діапазон застосування: від -73 °C до +100 °C
Стабільність проти атмосферних впливів: 4 місяці
Інші властивості: стійкість проти вітру й опадів, можливість утилізації
Стандартні розміри рулону: ширина Довжина вага
1500 мм 50 м

ок. 5 кг/75 м2

1500 мм 100 м

ок. 9 кг/150 м2

2800 мм 100 м

ок. 17 кг/280 м2

Таблиця 1.5

Гідроізоляція Tyvek® Solid (технічна специфікація)

Тип: Tyvek® 2480У
Матеріал: нетканий матеріал з 100% ПЭ високої щільності
Маса:

80 г/м2

Вогнестійкість по DIN 4102: В2
Показник паропроницаемости Sd: (згідно DIN 52615) < 0,03 м
Водяний стовп (згідно DIN EN 20811): > 2 м
Відносне подовження при розриві: (согл. EN ISO 1924-2, ГОСТ 2678-94) > 15%
Опір розриву (згідно DIN 53857-1): ок. 250 Н/5 див
Температурний діапазон застосування: від -73 °C до +100 °C
Стабільність проти атмосферних впливів: 4 місяці
Інші властивості: стійкість проти вітру й опадів, можливість утилізації
Стандартні розміри рулону: ширина довжина вага
1500 мм 50 м

ок. 6 кг/75 м2

1500 мм 100 м

ок. 13 кг/150 м2

2800 мм 100 м

ок. 23 кг/280 м2

Страницы: 1, 2, 3


© 2010 Рефераты